انتشار کتاب «یاران باران»
انتشار کتاب «یاران باران»
انتشار کتاب «یاران باران» به نویسندگی آقای روح الله کاظمی زاده و تصویرگری خانم هما رستمی.

کتاب یاران باران

انتشار کتاب «یاران باران» به نویسندگی آقای روح الله کاظمی زاده و تصویرگری خانم هما رستمی.
موضوع اصلی کتاب یاران باران، پرداختن به یاران غیر بنی هاشمی سید الشهداست که کمتر برای نوجوانان شناخته شده هستند.

کتاب مناسب گروه نوجوان ۱۲ سال به بالا در نظر گرفته شده است و شامل ۴۰ داستان بسیار کوتاه است که مروری بر زندگی این شهیدان دارد تا نوجوان با قهرمانان دیگر قیام عاشورا آشنا شوند.
برای تصویرسازی و چاپ این کتاب تلاش بسیاری شد تا برای اربعین امسال به دست مخاطبان برسد.