انتصاب جناب آقای رضا قمرزاده به عنوان مدیر عامل موسسه فرهنگی منادی تربیت
انتصاب جناب آقای رضا قمرزاده به عنوان مدیر عامل موسسه فرهنگی منادی تربیت
با حکم آقای دکتر اصغر باقرزاده، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش جناب آقای رضا قمرزاده به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل موسسه فرهنگی منادی تربیت منصوب شدند.

در بخشی از این حکم آمده است:«برادر ارجمند جناب آقای رضا قمر‌زاده»

در اجرای بند ۲ ماده ۱۴ و نیز ماده ۲۳ اساسنامه موسسه و نیز به استناد مصوبات جلسه مورخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۱ هیئت محترم امنای موسسه بدین وسیله جنابعالی را که از چهره‌های خدوم، متعهد و با سابقه در حوزه امور فرهنگی تربیتی و نشر می‌باشید به مدت دو سال به عنوان «عضو هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه فرهنگی منادی تربیت‌» منصوب می‌نمایم. انتظار دارد ضمن توجه به اهمیت، حساسیت و نقش بی‌بدیل و سازنده فعالیت‌های فرهنگی در حوزه دانش‌آموزی با برنامه‌ریزی و به‌کارگیری همه امکانات علاوه بر وظایف قانونی مندرج در ماده ۲۳ اساسنامه زمینه استمرار خدمات برجسته فرهنگی و تربیتی به دانش‌آموزان و آینده‌سازان تمدن نوین اسلامیمان را فراهم کنید.»

  • نویسنده : نویسنده تست
  • منبع خبر : منادی تریبت