بازدید شاعر نویسنده برجسته کشور از غرفه موسسه فرهنگی منادی تربیت
بازدید شاعر نویسنده برجسته کشور از غرفه موسسه فرهنگی منادی تربیت

سودابه امینی شاعر بزرگسال و کودک، نویسنده، پژوهشگر و فعال اجتماعی در زمینهٔ کودک و نوجوان که آثار ترجمه‌شده به‌ زبان‌های فرانسوی و آلمانی دارد از غرفه موسسه فرهنگی منادی تربیت بازدید کردند.

سودابه امینی شاعر بزرگسال و کودک، نویسنده، پژوهشگر و فعال اجتماعی در زمینهٔ کودک و نوجوان که آثار ترجمه‌شده به‌ زبان‌های فرانسوی و آلمانی دارد از غرفه موسسه فرهنگی منادی تربیت بازدید کردند.