برگزاری نشست طرح تحولی کانون‌های فرهنگی و تربیتی در اردوگاه شهید باهنر
برگزاری نشست طرح تحولی کانون‌های فرهنگی و تربیتی در اردوگاه شهید باهنر

اصغر باقرزاده در نشست طرح تحولی کانون‌های فرهنگی و تربیتی که در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، اظهار کرد: ۱۱۰ کانون فرهنگی و تربیتی به پیشنهاد استان‌ها انتخاب شدند و امروز میزبان مدیران آنان هستیم. وی افزود: به گفته آقای قرائتی خطاب به وزیر آموزش و پرورش، ما به طرح تحول نیاز نداریم، بلکه به […]

اصغر باقرزاده در نشست طرح تحولی کانون‌های فرهنگی و تربیتی که در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، اظهار کرد: ۱۱۰ کانون فرهنگی و تربیتی به پیشنهاد استان‌ها انتخاب شدند و امروز میزبان مدیران آنان هستیم.

وی افزود: به گفته آقای قرائتی خطاب به وزیر آموزش و پرورش، ما به طرح تحول نیاز نداریم، بلکه به مرد تحول نیاز داریم؛ لذا نقطه تحول نیروی انسانی است که باید تغییری به وجود بیاید لذا ما سیاست‌ها را از خود شروع کردیم.

باقرزاده ادامه داد: رویکردمان تمرکززدایی در برنامه‌ریزی، طراحی و اجرا است که آن را در پیش گرفتیم. برنامه‌ها از مقطعی به سمت فرآیندی خواهد رفت تا عمیق‌تر و طولانی‌تر باشد.

همچنین رضا قمرزاده مدیرعامل مؤسسه فرهنگی منادی تربیت و مشاورعالی معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: باید از طریق تاکید بر معروف‌ها بر منکرات غلبه کرد و راه فرهنگ بهترین راه برای این مبارزه است. دشمن سعی دارد منکرات را اشاعه دهد و ما باید از طریق همگانی کردن معروف‌ها به وسیله کتاب یا فیلم و موارد دیگر با او به مبارزه برخیزیم.