توزیع ۸ هزار بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان هرمزگانی
توزیع ۸ هزار بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان هرمزگانی
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) هرمزگان گفت: بنیاد احسان ۸ هزار بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان مناطق کمتر توسعه یافته هرمزگان توزیع کرد.

بندرعباس – مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) هرمزگان گفت: بنیاد احسان ۸ هزار بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان مناطق کمتر توسعه یافته هرمزگان توزیع کرد.

منوچهر دانشمند بیان داشت: ارزش هر بسته ۳۰۰ هزار تومان و در مجموع برای تهیه آن‌ها ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

دانشمند تصریح کرد: در قالب پویش ابریشم نیز ۷۰۰ بسته حمایتی به ارزش هر بسته ده میلیون تومان برای حمایت از دانش آموزان نیازمند در نظر گرفته ایم.