جناب آقای داود یاراحمدی به عنوان معاون بازرگانی موسسه فرهنگی منادی تربیت انتخاب شدند
جناب آقای داود یاراحمدی به عنوان معاون بازرگانی موسسه فرهنگی منادی تربیت انتخاب شدند

جناب آقای رضا قمرزاده طی حکمی جناب آقای داود یاراحمدی هنرمند برجسته کشورمان را به عنوان معاون بازرگانی موسسه فرهنگی منادی تربیت انتخاب کردند. گفتنی است جناب آقای یاراحمدی دارای مدرک کارشناسی اقتصاد فرهنگ هستند. ایشان هم به عنوان هنرمند و هم به عنوان اقتصاددان سوابق بسیاری از کارهای فرهنگی و هنری را در کارنامه […]

جناب آقای رضا قمرزاده طی حکمی جناب آقای داود یاراحمدی هنرمند برجسته کشورمان را به عنوان معاون بازرگانی موسسه فرهنگی منادی تربیت انتخاب کردند.

گفتنی است جناب آقای یاراحمدی دارای مدرک کارشناسی اقتصاد فرهنگ هستند.

ایشان هم به عنوان هنرمند و هم به عنوان اقتصاددان سوابق بسیاری از کارهای فرهنگی و هنری را در کارنامه خود دارند که از آن جمله می توان به ریاست حوزه هنری استان سمنان، دبیر کلی جشنواره هنری آرتونیست، فعالیت در حوزه های هنری مانند گرافیک، نقاشی، مجسمه سازی و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.