حضور اهالی قلم در غرفه موسسه فرهنگی منادی تربیت
حضور اهالی قلم در غرفه موسسه فرهنگی منادی تربیت

بعد از یک روز وقفه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران امروز چهارشنبه ۲۷اردیبهشت میزبان نویسنده با سابقه خانم مهری ماهوتی نویسنده کتابهای کمد پر ماجرا، مجموعه سه جلدی قصه های کوچولو برای بچه های کوچولو و مجموعه ۵ جلدی داستانهای مولوی بودیم. همچنین جناب آقای علی باباجانی نویسنده کتاب خاطره های خاکی نیز از […]

بعد از یک روز وقفه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران امروز چهارشنبه ۲۷اردیبهشت میزبان نویسنده با سابقه خانم مهری ماهوتی نویسنده کتابهای کمد پر ماجرا، مجموعه سه جلدی قصه های کوچولو برای بچه های کوچولو و مجموعه ۵ جلدی داستانهای مولوی بودیم.

همچنین جناب آقای علی باباجانی نویسنده کتاب خاطره های خاکی نیز از غرفه ما دیدن کردند.

همچنین مترجم ارجمند خانم شیرین صفایی مولوی که از ایشان مجموعه ۷ جلدی بخوان و بدان و داستان بلند پیشگویی نادیا در موسسه ما به چاپ رسیده است از غرفه ما بازدید کردند.