حضور دو تن از فرهیختگان ارجمند در غرفه موسسه فرهنگی منادی تربیت
حضور دو تن از فرهیختگان ارجمند در غرفه موسسه فرهنگی منادی تربیت

آقای محمدحسین صلواتیان نویسنده و تصویرگر کهنه کار و مدیر مسئول مجله کیهان بچه ها از غرفه موسسه ما بازدید کردند.گفتنی است جناب آقای صلواتیان در سالهای نه چندان دور مدیر هنری موسسه فرهنگی منادی تربیت بودند. همچنین جناب آقای مجید شفیعی نویسنده مجموعه سه جلدی پهلوان گودرز و … از غرفه ما بازدید کردند.

آقای محمدحسین صلواتیان نویسنده و تصویرگر کهنه کار و مدیر مسئول مجله کیهان بچه ها از غرفه موسسه ما بازدید کردند.گفتنی است جناب آقای صلواتیان در سالهای نه چندان دور مدیر هنری موسسه فرهنگی منادی تربیت بودند.

همچنین جناب آقای مجید شفیعی نویسنده مجموعه سه جلدی پهلوان گودرز و … از غرفه ما بازدید کردند.