حضور سه تن از نویسندگان برجسته کتابهای کودکان و نوجوانان در غرفه موسسه فرهنگی منادی تربیت
حضور سه تن از نویسندگان برجسته کتابهای کودکان و نوجوانان در غرفه موسسه فرهنگی منادی تربیت

جناب آقای محمد میرکیانی نویسنده کتابهای کودک و نوجوان و صاحب آثاری همچون قصه ما مثل شد، تن تن و سندباد، داستانهای کمال و… به همراه همسر و فرزند محترمشان مهمان غرفه موسسه فرهنگی منادی تربیت بودند.از آثار تولید شده ایشان در موسسه فرهنگی منادی تربیت میتوان به کتاب شب‌های شیرین، مجموعه چهار جلدی پند […]

جناب آقای محمد میرکیانی نویسنده کتابهای کودک و نوجوان و صاحب آثاری همچون قصه ما مثل شد، تن تن و سندباد، داستانهای کمال و… به همراه همسر و فرزند محترمشان مهمان غرفه موسسه فرهنگی منادی تربیت بودند.از آثار تولید شده ایشان در موسسه فرهنگی منادی تربیت میتوان به کتاب شب‌های شیرین، مجموعه چهار جلدی پند و قند و مجموعه سه جلدی روزهای برگ و باد اشاره کرد.

آقای مسلم قاسمی، نویسنده، نمایشنامه نویس و خالق آثار متعددی مانند: گرگ گرگ است، کوتوله ای که فریاد می کشید و بسیاری آثار دیگر مهمان غرفه ما بودند. مجموعه چهار جلدی مراد و مهتاب در دهکده هستی از این نویسنده توانمند در موسسه فرهنگی منادی تربیت به چاپ رسیده است و مجموعه ده جلدی نقاله خوانی در نوبت چاپ قرار. دارد.

خانم فاطمه مشهدی رستم نویسنده آثار کودک و نوجوان نیز از غرفه ما بازدید کردند.کتابهای شب مثل بهشت و باغبان و فرشته آه از ایشان در موسسه فرهنگی منادی تربیت به چاپ رسیده است.