دیدار فرهیختگان از غرفه موسسه فرهنگی منادی تربیت
دیدار فرهیختگان از غرفه موسسه فرهنگی منادی تربیت

آقایان داود یاراحمدی و بهروز قزلباش در سومین روز از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از غرفه موسسه فرهنگی منادی تربیت بازدید کردند. داود یاراحمدی کارشناس اقتصادی هنر و روزنامه نگار در بازدید از غرفه منادی تربیت چنین عنوان کرد: در زمانی که تکنولوژی تولید محصولات فرهنگی با سرعت در حال تغییر است، ماندن نشر […]

آقایان داود یاراحمدی و بهروز قزلباش در سومین روز از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از غرفه موسسه فرهنگی منادی تربیت بازدید کردند.

داود یاراحمدی کارشناس اقتصادی هنر و روزنامه نگار در بازدید از غرفه منادی تربیت چنین عنوان کرد: در زمانی که تکنولوژی تولید محصولات فرهنگی با سرعت در حال تغییر است، ماندن نشر و تولیدکنندگان محصولات فرهنگی و هنری بر شیوهای تولید سنتی نه تنها مبحث نشر و محصولات فرهنگی را دچار چالش خواهد کرد بلکه ناشران مخاطبان، مشتریان و علاقمندان ثابت گذشته را از دست خواهند داد. به همین خاطر موسسه فرهنگی منادی تربیت می بایست به این مهم توجه لازم را داشته باشد.

این مدیر فرهنگی در ادامه چنین عنوان کرد: “نیاز” و “خواست” دو مبحث مهم در عرصه اقتصاد فرهنگ و هنر می باشد. اگر منادی تربیت در زمان مدیریت جدید، بتواند محصولاتی را تولید کند که در مخاطب کودک و نوجوان احساس “نیاز” بوجود آورد، قطعا در  گام دوم، میتواند اهداف و چشم انداز خود را در قالب “خواست” در مخاطب که عموما قشر دانش آموز هستند به وجود بیاورد.

این امر محقق نخواهد شد مگر به مدد داشتن جامعه آماری از سلیقه،ذائقه،سطح تحصیلات، جنسیت، سن، سطح اجتماعی افراد و… کشش بازار، که فروش همه محصولات و تولیدات فرهنگی و هنری رقم می زند.

بهروز قزلباش روزنامه نگار و سردبیر “بازار بسته بندی” نیز چنین عنوان کرد: انتشارات منادی تربیت، باید بتواند محتوای مورد نیاز کودکان و نوجوانان نسل نو را با روشهای روزآمد تهیه و تامین کند.

نگاه فراگیر به نسل نو ، شناخت دقیق نیازهای تربیتی، طراحی پیام های غیر مستقیم در قالب قصه ، شعر و انواع دیگر پیام ها ، یک ضرورت فوری است.

این نویسنده و شاعر در ادامه گفت: منادی تربیت میتواند به منزله یک الگو و یک مدل موفق، برای همکاران انتشارات دیگر مطرح باشد به شرط آنکه بتواند خلاقیت و روز آمدی را مبنای تولیدات خود قرار دهد.

به نظر من کم کاری، عدم توجه به نیاز های نسل نو و عدم روز آمدی در شکل و محتوای تولیدات، قابل گذشت نیست.

زیرا حق کودک و نوجوان امروز است که از آثار شایسته بهره ببرد.

گردانندگان انتشارات منادی تربیت باید همه ظرفیت کشور را در خدمت خود بگیرند و برای همه کودکان و نوجوانان با گستره ملی آثار خلق شده را منتشر کنند.

 همچنین جناب آقای رضا مکتبی هنرمند و تصویرگر کتابهای کودکان و نوجوانان به همراه همسر گرامی و دختر عزیزشان افرا مهمان غرفه موسسه فرهنگی منادی تربیت بودند.