رونمایی از نسخه خطی نفیس و قدیمی دیوان حافظ
رونمایی از نسخه خطی نفیس و قدیمی دیوان حافظ
آیین بزرگداشت روز حافظ و رونمایی از نسخه خطی نفیس و هنری قدیمی دیوان حافظ، متعلق به سه قرن گذشته که به تازگی از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی خریداری شده است، برگزار می‌شود.

آیین بزرگداشت روز حافظ و رونمایی از نسخه خطی نفیس و هنری قدیمی دیوان حافظ، متعلق به سه قرن گذشته که به تازگی از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی خریداری شده است، برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، این سازمان در آستانه روز بزرگداشت حافظ آیین بزرگداشت این روز را با سخنرانی استاد حسن انوری استاد برجسته و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی روز سه‌شنبه ۱۹ مهر‌، ساعت ۱۰ در سالن فرهنگ مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می‌کند.

رونمایی از نسخه خطی نفیس و هنری قدیمی دیوان حافظ، متعلق به سه قرن گذشته، دیگر برنامه این نشست خواهد بود. تذهیب‌های هنری و ۹۴ نگاره مرتبط با ابیات در هر صفحه، ازجمله ویژگی‌های این نسخه قدیمی است.