نخستین جلد از مجموعه ۳۰ جلدی نوجوانه به زودی به چاپ می رسد
نخستین جلد از مجموعه ۳۰ جلدی نوجوانه به زودی به چاپ می رسد
مجموعه نوجوانه از سوی موسسه فرهنگی منادی تربیت آماده چاپ می شود.

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی منادی تربیت، این مجموعه ویژگی های شخصیتی و مهارت های ۱۴ گانه زندگی نوجوانان را دربردارد. نخستین جلد این مجموعه با عنوان رمزگشایی از دنیای نوجوانی، آماده چاپ شده است.

در این مجموعه، برای هر مهارت از مهارت های ۱۴گانه، ۲ جلد ویژه مربیان و نوجوانان در قالب کتاب کار آماده می شود.

براساس این گزارش این مجموعه زیر نظر دکتر میرسبحان سادات به همراه چند روان شناس خبره، در حال آماده سازی است.