همگام با سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
همگام با سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

موسسه فرهنگی منادی تربیت در سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور یافت. نشانی غرفه: سالن کودکان و نوجوانان، غرفه ۱۶۵ بازدید همه روزه از ساعت ۱۰ صبح الی ۸ شب حضور نازنین شما گرمابخش دل‌های ما خواهد بود.

موسسه فرهنگی منادی تربیت در سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور یافت.

نشانی غرفه: سالن کودکان و نوجوانان، غرفه ۱۶۵

بازدید همه روزه از ساعت ۱۰ صبح الی ۸ شب

حضور نازنین شما گرمابخش دل‌های ما خواهد بود.