«هونادرمانی» یک رویکرد روان‌درمانی جدید که در نمایشگاه کتاب متولد شد!
«هونادرمانی» یک رویکرد روان‌درمانی جدید که در نمایشگاه کتاب متولد شد!

کتاب هونادرمانی نوشته‌ی دکتر عبدالعظیم کریمی توسط موسسه‌ی فرهنگی منادی تربیت راهی بازار نشر شد. عبدالعظیم کریمی که در سابقه‌ی خود کتاب‌های اثرگذاری در زمینه‌ی تعلیم‌وتربیت با رویکرد مسئله‌شناسی دارد، در این اثر نیز سعی کرده‌است به یک ناآرامی روانی و شاید همه‌گیر در عصر حاضر بپردازد. باتوجه‌به این‌که “کریمی” دانش آموخته‌ی رشته روان‌شناسی‌ست؛ از […]

کتاب هونادرمانی نوشته‌ی دکتر عبدالعظیم کریمی توسط موسسه‌ی فرهنگی منادی تربیت راهی بازار نشر شد. عبدالعظیم کریمی که در سابقه‌ی خود کتاب‌های اثرگذاری در زمینه‌ی تعلیم‌وتربیت با رویکرد مسئله‌شناسی دارد، در این اثر نیز سعی کرده‌است به یک ناآرامی روانی و شاید همه‌گیر در عصر حاضر بپردازد. باتوجه‌به این‌که “کریمی” دانش آموخته‌ی رشته روان‌شناسی‌ست؛ از خلال آشنایی با نظریه‌های مختلف روان‌درمانی سعی نموده است با نگاهی بین‌رشته‌ای و آمیخته با مسائل روان‌شناختی و پشتوانه‌های علمی و تلفیق آن با یافته‌های دینی و قرآنی و به‌خصوص آموزه‌های عرفانی این بحث را تئوریزه و در قالب یک نظریه صورت‌بندی کند.
وی که برای نام‌گذاری این روش درمانی از آیه‌ی ۶۳ سوره‌ی فرقان: «وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا….» مراد از «هَوْناً» را زندگى کردن بر اساس فطرت و هماهنگ با روحیه‌اى که خداوند آفریده است. معرفی می نماید. به گفته‌ی عبدالعظیم کریمی «هونادرمانی» یک رویکرد روان‌درمانی انتولوژیک(Ontologic) به جای سایکولوژیک(psychologic) است؛ یعنی بیشتر وجودشناسانه است تا روان‌شناسانه. چیزی فراتر از تئوری‌های روان‌شناسی.او معتقد است: « هونادرمانی، به رغم این‌که ممکن است مبتنی بر سنت باشد، به‌استناد همین آیات و احادیث یک رویداد بزرگ در حوزه‌ی روان‌درمانی به شمار می‌رود و به‌مثابه‌ی یک دستاورد جدید است که به تئوری‌های جدید روان‌درمانی تنه می‌زند که البته این مقدمه‌ایست برای کسانی که صاحب‌نظر هستند تا بتوانند این نقطه‌ی آغازین را بست بدهند و تکثر و تنوع معنایی به آن بدهند.»