نشانی:

تهران – میدان فردوسی – خیابان انقلاب – خیابان استاد نجات الهی – مابین تقاطع سمیه و طالقانی کوچه بیمه پلاک ۲۶

———————————————–

مدیر عامل: جناب آقای رضا قمرزاده


—————————————————

تلفن موسسه: ۸۸۸۰۹۷۸۷

واحد بازرگانی – آقای گودرزی داخلی ۲

واحد اداری – مالی خانم یگانه داخلی ۱

واحد تولید و نشر – خانم عبدالله‌پور داخلی ۴

—————————————————

شماره تلفن مستقیم اداری مالی: ۸۸۹۱۲۷۲۹

—————————————————

شماره تلفن مستقیم بازرگانی: ۸۸۹۱۲۷۲۸
—————————————————

شماره تلفن مستقیم تولید و نشر: ۸۸۸۹۴۲۹۴

—————————————————

فروشگاه مرکزی: ۸۸۹۳۱۸۵۲

 —————————————————

 نمابر: ۸۸۸۹۴۲۹۰

—————————————————

پست الکترونیکی:

info@monadi.org