پنج شنبه, ۳ فروردین , ۱۴۰۲
انتصاب جناب آقای رضا قمرزاده به عنوان مدیر عامل موسسه فرهنگی منادی تربیت ۲۰ شهریور ۱۴۰۱
تست

انتصاب جناب آقای رضا قمرزاده به عنوان مدیر عامل موسسه فرهنگی منادی تربیت

با حکم آقای دکتر اصغر باقرزاده، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش جناب آقای رضا قمرزاده به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل موسسه فرهنگی منادی تربیت منصوب شدند.