پنج شنبه, ۳ فروردین , ۱۴۰۲
تدوین ۶۳ استاندارد به‌صورت مستقیم و مشارکتی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ۳۰ مهر ۱۴۰۱
از سال 95 تا 1401 محقق شد؛

تدوین ۶۳ استاندارد به‌صورت مستقیم و مشارکتی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در هفت سال گذشته موفق به تدوین 18 استاندارد به‌صورت مستقیم در این سازمان و مشارکت در تدوین 45 استاندارد با حضور کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی در سازمان ملی استاندارد ایران شده است.